Minőségellenőrzés

Mérési eredmények a piacon vett mintákon

A MEPS egyik fő feladatának tekinti annak biztosítását, hogy a Magyarországon forgalomba hozott polisztirol hőszigetelő anyagok mindenben megfeleljenek a hazai hatályos műszaki előírásoknak és minőségük, műszaki paramétereik megegyezzenek a gyártók által a forgalomba hozatalkor deklaráltaknak.

Ennek érdekében szúrópróbaszerűen folyamatosan ellenőrizzük a hazai piacon kereskedelmi forgalomba kerülő polisztirol szigetelőanyagokat.
A legfontosabb műszaki paramétereket az egyedüli magyarországi akkreditált vizsgálóintézetben, az ÉMI vizsgálati laboratóriumában méretjük, a teljes mintavételi folyamatot is a vizsgáló intézet bonyolítja.

Az MSZ 7573 alkalmazási előírás alapján Magyarországon a homlokzati hőszigetelő lemezeket (EPS80) piros színjelölés jelzi, az ehhez tartozó minimális nyomószilárdság 80 kPa, a minimális húzószilárdság 150 kPa.